An Introduction to Cast & Crew

The macho hero, the yearning heroine, the sleazy villain and the plotting vamp... An over-the-top, rip-roaring, stomp-happy recreation of a Bollywood film of the 70s. RETRO with a dash of street.

CAST

RAHIM-------------------> Karam Puri / Rachit Bahal / Abhimanyu / Saif Ali Khan
RADHA ------------------> Jyotsna Sharma / Bakul Dua
JOHNNY ----------------> Tariq Vasudeva / Vishal Verma / Damandeep Sidhu / Roopak Kathpalia / Anoop Gupta / Nand Chopra
DDLJ KALADHANDA -----> Sanjeev Hadi / Neeraj Yadav
AYESHA------------------> Pallav Chander / Aviekal Kakkar
POLITICIAN -------------> Robb Selander/ Ssumier Pasricha/ Gautam Mehra / Kirish Gandhi / Tarique Hasan
RAMU --------------------> Mohit Malhotra/Shivam Pradhan / Tarun Dudeja
BAI ----------------------> Kaveri Ganguly/Shampa Das/ Sohaila Kapur
CHHOTU ----------------->Vijay Singh/Basab Bhattacharya
JAILOR, COP  ------------> Balvinder/ Rajesh Gandhi/Shekhar Murugan / Arun Prakash
MINI COP  ----------------> Haresh Saraswat
RADHA 2  ----------------> Sonali Sharma/Nandini Zenia Hoon
FLOWER GIRL-------------> Shifali Kumar / Vani Vyas / Shirin Sewani
MONA DARLING------------> Shifali Kumar / Vani Vyas
WASHER WOMAN ----------> Nandini Zenia Hoon / Tia Sebastian
PHOTOGRAPHER ----------> Shifali Kumar
TERRORIST ----------------> Sachin / Siddharth / Sandeep Bharadwaj / Ssumier Pasricha / Basab Bhattacharya / Tarique Hasan
SLUM DWELLER -----------> Sachin / Ssumier Pasricha / Sandeep Bharadwaj / Arun Prakash / Tarique Hasan
DRUNKARD -----------------> Siddharth / Sandeep Bharadwaj
HAWKER --------------------> Siddharth / Sandeep Bharadwaj
PHOTOGRAPHER 2 --------> Prashant

CREW
SCRIPT                          : Sohaila Kapur
LYRICS (English Version): Sohaila Kapur
DIRECTION                   : Sohaila Kapur
MUSIC DIRECTOR       : Jitendar Singh Jamwal
MUSIC SELECTION      : Sohaila Kapur
VOCALISTS                  : Nandini Sra, Neeraj, Jitendar Singh Jamwal, Rob Selander, Karam Puri,
                                         Tariq Vasudeva, Pallav Chander
CHOREOGRAPHY       : Vikram Samson / Jyotsna Sharma / Aviekal Kakkar
ASSISTANT DIRECTOR : Karam Puri / Neeraj Yadav
LIGHT DESIGNER        : Daulat Vaid / Sonali Sharma
LIGHTS OPERATOR    : Dinesh Yadav / Sonali Sharma
SET DESIGNER            : Shibani Puri
COSTUMER DESIGN  : Archna Singh / Jyotsna Sharma
WARDROBE ASST.     : Arti Nayar
PRODUCTION MGR.  : Pamela Prakash / Alokesh Sharma / Tarun Dudeja
SOUND OPERATOR   : Pamela Prakash
ASSISTED BY              : Rahul Giri / Praveen Kumar / Tarun Dudeja / Tarun Jain / Alokesh Sharma
POSTER & INVITATION DESIGN : Priyanka Bhasin

In association with Shekhar Kapur and Lata Bhasin.